จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากการใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย กระดาษชำระ เสื้อกาวน์จากเม็ดพลาสติก PE หรือชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และถุงมือ เป็นต้น

 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จึงริเริ่ม “โครงการฮาวทูแยก .. แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” โดยประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด หรือ GDH รณรงค์การจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อและทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่เชื้อได้อีก ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อคนในชุมชน พนักงานเก็บขยะ รวมถึงสถานที่กำจัดขยะ ไม่ทำให้ขยะติดเชื้อหลุดออกไปในที่สาธารณะ หรือแม่น้ำลำคลอง

หน้ากากอนามัย

กระดาษชำระ

เสื้อกาวน์
จากเม็ดพลาสติก PE

ชุดอุปกรณ์ป้องกัน
บุคลากรทางการแพทย์

ถุงมือ

ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่เชื้อได้ ไม่ให้เป็นอันตรายต่อคนในชุมชน พนักงานเก็บขยะ รวมถึงสถานที่กำจัดขยะ ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่เชื้อ ไม่ให้ขยะติดเชื้อหลุดออกไปในที่สาธารณะ หรือแม่น้ำลำคลอง

สำหรับขยะมูลฝอยติดเชื้อ แยกใส่ถังขยะสีแดงและถุงขยะสีแดงซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง InnoPlus ที่มีความทนทาน ป้องกันความชื้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ และปลอดภัยต่อการจัดเก็บขยะ

กระจายตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสมโดยสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการนำร่องในพื้นที่เสี่ยง อาทิ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ เป็นต้น

ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัย ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 • ถอดหน้ากาก
  (ห้ามสัมผัสด้านใน และด้านนอกของหน้ากาก)

 • พับหน้ากาก
  (เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน)

 • ตัดสายหน้ากาก

 • ใส่ถุง รัดปากถุงให้แน่น

 • เขียนบนถุงขยะนั้นให้ชัดเจนว่าเป็น "ขยะติดเชื้อ"
  (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)

 • ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (ถังขยะสีแดง)

 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่

สั่งซื้อถุงแดง/ถังแดง ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง InnoPlus ซึ่งช่วยลดการแพร่เชื้อ ปลอดภัยต่อการจัดเก็บขยะ ป้องกันความชื้น และเหนียวทน ได้ที่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
02-265-8448